vasegh
31 شهریور 1401 - 10:27

ادامه تحویل گندم از کشاورزان قزوینی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تحویل گندم از کشاورزان قزوینی که هنوز محصول خود را نگه داشته اند، همچنان ادامه دارد.

مجید ره انجام معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تاکنون ۱۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین به شکل تضمینی و توافقی خریداری شده که با رشد بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تحویل گندم از کشاورزان قزوینی که هنوز محصول خود را نگه داشته اند، همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: از میزان گندم خریداری شده از کشاورزان قزوینی ۲ هزار تن توافقی و سایر به شکل تضمینی بوده است.

این مسئول گفت: ۱۰ هزار تن نیز بذر از کشاورزان استان قزوین خریداری شده در سال زراعی پیش رو (۱۴۰۱-۱۴۰۲) در اختیار کشاورزان گندم کار قرار بگیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین اظهار داشت: ۸۵ درصد مطالبات کشاورزان گندم کار استان تاکنون پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین

شناسه خبر: 751432